پایگاه اطلاع رسانی دوره های مهارتی سازمان بسیج مهندسین صنعتی :: حدیثی گوهر بار از امام باقر(ع)
حدیثی گوهر بار از امام باقر(ع)
بازدید: 0
تاريخ : 1394/05/27

تو را به پنج چيز سفارش می کنم : اگر مورد ستم واقع شدی ستم مکن ، اگر به تو خيانت کردند خيانت مکن ، اگر تکذيبت کردند خشمگين مشو ، اگر مدحت کنند شاد مشو ، و اگر نکوهشت کنند ، بيتابی مکن .

 
نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: