پایگاه اطلاع رسانی دوره های مهارتی سازمان بسیج مهندسین صنعتی :: بازدید عارضه یابی در روزهای اول و دوم عارضه یابی
بازدید عارضه یابی در روزهای اول و دوم عارضه یابی
بازدید: 0
تاريخ : 1394/06/11

در دو روز ابتدایی عارضه یابی، از تعدادی از صنایع استان گیلان که به دلایل تقریبا مشابهی قادر به ادامه فعالیت نبوده اند، توسط چندی تن از اعضای بسیج مهندسین بازدید بعمل آمد./

 

بازدید عارضه یابی(روز دوم)

بازدید عارضه یابی(روز دوم)بازدید عارضه یابی(روز دوم)