پایگاه اطلاع رسانی دوره های مهارتی سازمان بسیج مهندسین صنعتی :: فراخوان مقاله نشریه تخصصی مهندس اسوه
فراخوان مقاله نشریه تخصصی مهندس اسوه
بازدید: 0
تاريخ : 1394/06/21

1.ارسال مقالات با محوریت اقتصاد مقاومتی و تولید ملی:

 

 •  تبیین اقتصاد مقاومتی و مفاهیم آن                          تحریم اقتصادی و اقتصاد مقاومتی   
 •  کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی                                   نظام آموزشی و اقتصاد مقاومتی
 •  سرمایه انسانی و اقتصاد مقاومتی                           کار و سرمایه ایرانی و تولید ملی
 •  اقتصاد دانش بنیان و تولید ملی                                اصلاح الگوی مصرف و تولید ملی

 

2. ارسال مقالات علمی پژوهشی با محوریت علوم زیر:

 • نفت                                                                                 انرژی
 • معدن                                                                               الکترونیک
 • کامپیوتر                                                                            مهندسی مواد
 • مکانیک                                                                             شیمی
 • محیط زیست                                                                        فیزیک
 • نانوتکنولوژی                                                                       بیوتکنولوژی
 • فناوری اطلاعات                                                                   هوا-فضا

 

3.ارسال گزارشات استانی:

 • معرفی کارآفرینان و نخبگان استان
 • معرفی صنایع موفق و برتر استان
 • معرفی ظرفیت‌های صنعتی استان

 

راهنمای نگارش مقاله:


http://www.basijmohandesin.ir/Documents/1/content/11299/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA.pdf

 

آدرس الکترونیکی نشریه جهت ارسال مقالات: farhangi@basijmohandesin.ir

شماره تماس: 09121321615 مهندس خسروجردی