پایگاه اطلاع رسانی دوره های مهارتی سازمان بسیج مهندسین صنعتی :: کشتی شکسته هارون یحیی قسمت اول
کشتی شکسته هارون یحیی قسمت اول
بازدید: 0
تاريخ : 1394/08/23
نام هارون یحیی برای بسیاری از مردم که سری در مطالعات سیاسی، اجتماعی عصر حاضر دارند و دوربین ذهن و زبانشان، محافل «فراماسونری و صهیونیستی» را رصد می‌کند، شناخته شده است.
برای آنها که با این نام مستعار آشنایی ندارند، عرض می‌کنم که وی با نام واقعی عدنان اکتار در زمره نویسندگان و پژوهندگان صاحب آوازه عصر ما، در حوزه «فراماسون‌شناسی و یهودیّت‌ستیزی» است.
هارون یحیی از اهالی «ترکیه» و ساکن در آن دیار است که اخیراً به صورت رسمی، به جرگه لژهای فراماسونری ترکیه پیوسته و مدال افتخار استادی درجه 33 را به سینه چسبانده است.
شکسته شدن کشتی «فراماسون‌ستیز ترک» و در غلتیدن وی در مغاک سیاه فراماسونری جهانی، اوّلین تجربه نبود و آخرین نیز نخواهد بود. هماره و در طول تاریخ و میان همه جوامع، در پی هر حرکت افراطی، تفریطی نیز قابل پیش‌بینی است.


طیّ دو سه دهه اخیر حیات سیاسی ایران نوین و اسلامی، آنها که بیش از دیگران با چهره برافروخته و رگ‌های بیرون‌زده، شعار می‌دادند و هل من مبارز می‌طلبیدند، زودتر از دیگران در جبهه مخالف و معارض، جا خوش کرده و حتّی به عنوان اپوزیسیون، سر از دیار فرنگ درآوردند.
تردیدی ندارم که در پی هارون یحیی و شکسته شدن کشتی طوفان‌زده‌اش، جماعتی در سیاه‌چاله پدید آمده از غرق شدن کشتی، بلعیده خواهند شد.
موقعیت هارون یحیی از دو فرض خارج نیست:

الف. او، چونان بسیاری از پیامبران دروغین عصر ما، گندم‌نمایی جو فروش بود که با جنجال‌آفرینی و افشای پاره‌ای از اطّلاعات سوخته و دستمالی شده، جماعت بزرگی را به خود مشغول داشت و پس از انجام مأموریت محوّله از سوی فراماسونری جهانی، به کُنام اصلی خویش بازگشت.
مهم‌ترین دستاوردهای این واقعه شامل موارد زیر است:


1. مکشوف شدن چهره بسیاری از منتقدان و معارضان احتمالی یهود و فراماسونری در جهان اسلام، نزد دستگاه شیطانی فراماسونری جهانی. تا از این پس و برای همیشه، نام آنان در فهرست معارضان و دشمنان قرارگیرد؛


2. به بازی گرفته شدن جماعتی نوخط، مشغول داشتن آنها با اطّلاعات بی‌خاصّیت و عمومی، همچون نشانه‌ها و علائم فراماسونری و یهودیّت و مغفول ماندنشان از اندیشه و عمل یهود و فراماسونری در حوزه وسیع فرهنگی و تمدّنی مغرب‌زمین و جهان معاصر.
اینان، پیش و بیش از آنکه قادر به مبارزه بنیادین با فراماسونری جهانی شوند، در گیر و دار برخی صور و مفاهیم ابتدایی می‌مانند و عمر خود را بیهوده از دست می‌دهند؛ در حالی که جریان مخوف و شیطانی فراماسونری جهانی، مصون از هرگونه تعرّض، به کار خود ادامه می‌دهد.
غرب و یهود، در طول تاریخ، هماره جماعتی همچون نوآم چامسکی، الکس جونز و یهودیان ضدّ صهیونیسم را در آستین‌ پرورده است تا چونان مجرای «خروج گاز»، مانع از انفجار نا به هنگام دیگ بخار شوند.
دسته‌بندی فراماسونری جهانی، به دو گروه فراماسونری بد و فراماسونری خوب، چنان‌که هارون یحیی بیان کرده، بی‌شباهت به بازی همیشگی و تکراری «هالیوود» در پرورش دوشخصیّت پلیس بد و پلیس خوب در فیلم‌های سینمایی به ظاهر سیاسی، اجتماعی‌اش نیست؛


3. تلطیف چهره «فراماسونری جهانی» و خارج ساختن آن از فهرست دشمنان کین‌توز انسان و ادیان؛
ب. فرض دیگر آن است که هارون یحیی، واسپس سال‌ها تلاش برای افشای چهره یکی از دشمنان کین‌جوی ادیان توحیدی و به ویژه اسلام، متأثّر از اهرم‌های تطمیع و تهدید، ناگزیر به سر فرودآوردن بر آستان فراماسونری جهانی شده است. این امر بی‌سابقه نیست.
یهودیّت‌ستیزی و فراماسونری جهانی، در مسیر خنثی‌سازی تلاش مخالفان خود وحذف آنان از میدان معارضه، همواره از سه اهرم بهره جسته است:
1. تحبیب دشمنان و معارضان خود،
2. تطمیع دشمنان و معارضان خود،
3. تهدید دشمنان و معارضان خودادامه دارد ........
ماهنامه موعود عصر (عج)